Inlägg av

Tillbyggnad!!!-Då lämnar vi familjen Al Khatib att njuta av sitt nya tillbyggnad.

Tillbyggnad Tillbyggnad Original byggnad. Dag ett Tillbyggnad -Rivning av gamla tillbyggnad. Tillbyggnad-Markarbete Tillbyggnad -Armering, Kantelement, cellplast, mm på plats. Tillbyggnad -Golvvärme. Tillbyggnad -Stomme. Tillbyggnad Tillbyggnad-Dörrar och fönster. Tillbyggnad -Fönster. Tillbyggnad -VVs arbete och golvvärme. Tillbyggnad- Tillbyggnad Tillbyggnad Tillbyggnad Tillbyggnad -Markarbete