Altan – Då lämnar vi familjen i Vaxholm att njuta av sin nya altan.

Altan - Dag ett, Start genomgång. Altan Altan Altan Altan Altan Altan Altan …

Tillbyggnad!!!-Då lämnar vi familjen Al Khatib att njuta av sitt nya tillbyggnad.

Tillbyggnad Tillbyggnad Original byggnad. Dag ett Tillbyggnad…

Kök – Då lämnar vi familjen Haag att njuta av sin nya Lägenhet.

Kök Rivning av köket, golv, väg, el och vvs Då…

Total entreprenad -Då lämnar vi familjen Soltanpour att njuta av sitt nya Byggnad

Start Material Stomme Takstolar Läkt Läkt Fastad…